tālr.: +371 67180504   +371 67799977   darba mob.: +371 29947792
A.Saharova iela 16-404.,414k., Rīga, medicīnas iestādes A/S VCA Veselības centrs "Pļavnieki" telpās

SIA Medical ambulance

Neatliekamas medecīnskas palīdzības tālr.03 vai 113

Maksas pakalpojumi pēc pacienta vēlēšanās, bez ģimenes ārsta nosūtījuma un gadījumos,
ko neapmaksā valsts

Pieņemšana ārpus ārsta noteiktā pieņemšanas laika 7.15 euro
Pirmreizēja pieņemšana pie ārsta nereģistrētam pacientiem 14.25 euro
Atkārtota pieņemšana pie ārsta nereģistrētam pacientiem 11.50 euro
Maksas mājas vizīte (neiskaitot transporta izdevumus) 22.00 euro
Slēdziens personas medicīniskajā grāmatiņā 9.25 euro
Pacienta dokumentācijas noformēšanas VDEĀK 7.12 euro
Izraksts no pacienta ambulatorās kartes 2.85 euro
Izziņa par veselības stāvokli līdz 18 g.vec. 1.50 euro
Izziņa par veselības stāvokli pēc 18 g.vec. 2.85 euro
Bērna medicīniskās kartes aizpildīšana (bērnu dārzam,skolai) 1.50 euro
Dublikāta izsniegšana (DNL, recepte u.c.) 1.50 euro
Kopēšana 1 lapa A-4 formātā 0.14 euro
Transporta pakalpojumi mājas vizītēm 5-15 euro
Intramuskulārā injekcija 2.85 euro
Intravenozā injekcija 2.85 euro
Intravenozā infūzija (sistēma) 4.27 euro
Asiņu noņemšana no vēnas 2.13 euro
Asinsspiediena mērīšana 0.80 euro
Hemoglobīna noteikšana 0.80 euro
Cukura līmeņa noteikšana ar glukometru 0.80 euro
Pirmreizēja pieņemšana pie ārsta nereģistrētam bērniem 7.00 euro
Atkārtota pieņemšana pie ārsta nereģistrētam bērniem 5.00 euro